Twintig nachtvissers bekeurd

04 juni 2010 10:53

FLEVOLAND - De Politie Flevoland heeft in de afgelopen week twintig nachtvissers bekeurd tijdens een controle met Staatsbosbeheer, Stichting Faunabeheer Flevoland, provincie Flevoland en controleurs van de hengelsportverenigingen.


De bekeuringen varieerden van nachtvissen zonder de betreffende vergunning, vissen zonder in het bezit te zijn van een vispas/vergunning, vissen zonder toestemming rechthebbende en vissen met meer dan twee hengels.
Aan de meeste wateren in Flevoland is het toegestaan 's nachts te vissen in de maanden juni, juli en augustus. Buiten deze maanden is het nachtvissen toegestaan op aangewezen plaatsen met een vergunning. Politie Flevoland stuit geregeld op groepen vissers die voor veel overlast zorgen. Politie, Staatsbosbeheer, Stichting Faunabeheer, Provincie Flevoland en controleurs van de hengelsportverenigingen hebben de handen ineengeslagen om de overlast aan te pakken. In het voorjaar en deze zomer vinden in Flevoland meerdere controle acties plaats. Vissers die betrapt worden op achterlaten of verbranden van afval, beschadigen van oevers en rietlanden, illegale visserij, vernielen van beschermde planten of verstoring van beschermde dieren kunnen rekenen op een proces-verbaal.