Van 1 tot en met 7 aprilLandelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport

14 maart 2012 06:00

ALMERE - Het Fonds Gehandicaptensport maakt sporten voor iedereen mogelijk. Dit jaar gaan er in de collecte week van 1 tot en met 7 april ruim vijftig Almeerse vrijwilligers als collectant langs de deur onder het motto: ‘om als gehandicapte te kunnen sporten is meer nodig’.


Het Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke, zintuiglijke als een verstandelijke handicap. Sport maakt fit voor het leven. Voor mensen met een beperking is sport meer noodzaak dan luxe.
Op dit moment blijft de sportdeelname van mensen met een handicap nog sterk achter bij sportdeelname van mensen zonder handicap. Gemiddeld sporten mensen met een handicap 33 procent minder dan mensen zonder handicap. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om extra financiële drempels voor sporters met een beperking weg te nemen.
Van de opbrengst van de collecte worden diverse dingen gerealiseerd zoals gespecialiseerde begeleiding en vervoer, aangepast sport- en spelmateriaal en accommodaties die toegankelijk moeten worden gemaakt.

Nieuwe collectanten gezocht

Geef aan Fonds Gehandicaptensport tijdens de nationale collecteweek en help mee om sport voor alle mensen met een handicap mogelijk te maken! Meer informatie over de collecte in Almere of aanmelding als nieuwe collectant bij Tineke Post (Almeerse Schaatsvereniging): tineke@asv-almere.nl, Erna Nieboer (Handbalvereniging Najaden): penningmeester@najaden.nl en Edwin Leenders (AA-Dive): e.leenards@kpnmail.nl.