Van Afval naar Kunstwerk wordt stichting

30 maart 2010 11:32

ALMERE - Het project Van Afval naar Kunstwerk is vorige week officieel omgezet in Stichting Planet Art Almere.


Kunstenaars In Almere organiseren een grootschalige en duurzame kunstmanifestatie met het doel te laten zien dat afval en afgedankte materialen grondstoffen zijn voor nieuwe producten, ook in de beeldende kunst. De kunstwerken die hieruit ontstaan, worden uiteindelijk in de stad getoond.
Om het evenement goed neer te kunnen zetten is het noodzakelijk het project onder te brengen in een stichting. De betrokken kunstenaars hebben Mooi Zo Goed Zo in de arm genomen voor het aanschrijven van een notaris met het verzoek om voor het project Stichting Planet Art op te richten. Notaris mr. A. van der Meer van notariskantoor Almeer Notaris is bereid gevonden de stichtingsakte belangeloos te laten passeren.
Het gaat om een educatief project met respect voor natuur en uitgaande van de recycle principes én het is een initiatief van Almeerse kunstenaars, argumenten voor Mooi Zo Goed Zo om de vraag te honoreren. Mr. A. van der Meer heeft met enthousiasme gereageerd op het verzoek om mee te doen.