VBA-informatiebijeenkomst:Ondernemers kritisch én positief over verbreding A6

07 oktober 2009 07:00

STAD CENTRUM - De informatiebijeenkomst die de Vereniging Bedrijfskring Almere afgelopen donderdag organiseerde in het WTC Alnovum over de verbreding van de A6, trok bijna zestig geïnteresseerden. Dat waren merendeels ondernemers. Hun algemene indruk was: de verbreding van de A6 biedt goede kansen voor de stad.


De bezoekers kregen waar ze voor kwamen. Want ofschoon het officiële ontwerp tracé besluit (OTB) nog niet gereed is, gaven de projectleider van Rijkswaterstaat en de programmamanager van de gemeente Almere volledige openheid van zaken.
Een deel van de informatie was al bekend, maar nog niet eerder werden ondernemers in de stad zo breed geïnformeerd en betrokken bij de planontwikkeling. Aan de muur in de foyer hing een luchtfotocollage van zes meter breed die het hele Almeerse stuk toonde. Ondernemers en deskundigen zoomden samen letterlijk in op de details. Bij de presentaties in de zaal waren de onderwerpen 'bereikbaarheid' en 'overlast' tijdens de werkzaamheden en het zicht vanaf de A6 veruit favoriet. Als het plan uitkomt, zal de bereikbaarheid nauwelijks afnemen omdat de nieuwe rijstroken naast de bestaande stroken kunnen worden aangelegd. Daarom zal er ook weinig andere overlast te duchten zijn. Ook het zicht wordt beter: aan de kant van bedrijventerreinen is een 'vitrage' van bomen. Dunnere aanplant, schuin op de as van de weg geplaatst, maakt de bedrijven vanaf de weg zichtbaar, maar de A6 vanuit de bedrijven onzichtbaar.
De VBA zet de presentaties van Rijkswaterstaat en gemeente op haar site, www.vba-almere.nl.