Veel aanvragen woningbouwsubsidie

30 november 2009 08:00

ALMERE - Gemeenten hebben bij het ministerie voor circa 1100 aanvragen ingediend voor de tweede ronde subsidie verleent uit het stimuleringsbudget woningbouw. Met de inzet van dit budget wil minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) de terugval van de woningproductie en werkgelegenheid door de crisis beperken.


Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie ligt iets boven de 250 miljoen euro. Het gaat daarbij om in totaal 37.500 woningen waarvan, naar verwachting van de gemeenten, de bouw voor 1 juli 2010 kan starten. Een selectie van aanvragen is nodig omdat het beschikbare budget van 150 miljoen euro voor de tweede ronde is overschreden. Deze selectie vindt plaatst op basis van de status van de bouwvergunning, de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag (maximaal 10.000 euro per woning) en spin-off effecten. Een spin-off effect is bijvoorbeeld als de koop- en duurdere huurwoningen waarvoor subsidie is aangevraagd, onderdeel uitmaakt van een groter project (sociale huurwoningen, winkels, kantoren en/of parkeergarages). Minister Van der Laan besluit voor 15 december welke aanvragen worden goedgekeurd.