Veel belangstelling voor cursus Geweldloos communiceren

28 december 2011 06:00

STEDENWIJK – De belangstelling voor de cursus Geweldloos communiceren in inloophuis De Ruimte aan de Hengelostraat 39 is zo groot, dat de cursus van januari/februari bijna vol is. Voor de voorjaarscursus op de zaterdagochtenden 17 en 31 maart en 14 april 2012 zijn nog enkele plaatsen vrij. Verder staan er in mei/juni en september/oktober cursussen op het programma.


Iedereen maakt thuis, in de buurt, op het sportveld, of op het werk wel eens een situatie mee die op een ruzie dreigt uit te lopen. Sommige mensen staan dan met de mond vol tanden, anderen hebben meteen de neiging om ‘eens flink de waarheid te vertellen’. In het ene geval blijft men zelf met een rotgevoel zitten, in het andere kan de situatie (verbaal) uit de hand lopen.
De basiscursus Geweldloos communiceren geeft inzicht in het eigen gedrag en taalgebruik en het effect ervan op de relatie met de ander. Door in verbinding te blijven met de ander, kan voorkomen worden dat een moeilijk gesprek tot een conflict leidt. De cursusinhoud is gebaseerd op een theorie die is ontwikkeld door Marshall Rosenberg.
De cursus bestaat uit drie dagdelen, waarin theorie en praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De kosten bedragen 25 euro (cursusmateriaal, gebruik van de zaal, koffie/thee). Voor meer info: www.geweldlooscommuniceren.info.