Veel ruimte voor sport en recreatie in nieuw sportpark

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - Havenaren en de gemeente Almere hebben acht uitgangspunten geformuleerd voor ontwikkeling van het nieuwe Sportpark de Wierden in Almere Haven.


De vier uitgangspunten van het college

1. Woningbouw (400 tot 500) in segmenten die nu in Haven ontbreken en/of waar bewoners uit Haven aangeven behoefte aan te hebben;
2. Sportvoorzieningen vernieuwen en optimaliseren op een kleiner grondgebied;
3. Realiseren van een nieuwe en goed bereikbare supermarkt;
4. Herinrichting van de openbare ruimte.
De vier uitgangspunten van Havenaren

Inwoners van Almere Haven hebben hun mening kunnen geven via een huis-aan-huis verspreide informatiefolder/bewonerspeiling en via internet. De gestelde vragen hadden betrekking op woningen, de woonomgeving, het opdrachtgeverschap, de uitstraling van het gebied, het groen, de sport- en recreatievoorzieningen. Het Bureau Stedelijke Planning, een onafhankelijk bureau, heeft de resultaten van de peiling verwerkt tot vier uitgangspunten:
1. Wonen: voldoe aan uiteenlopende woonwensen door de bouw van verschillende soorten woningen en vormen van opdrachtgeverschap: circa 25 procent betaalbare huurwoningen, 10 procent overige huurwoningen en 65 procent koopwoningen in verschillende segmenten en gelijk verdeeld over drie vormen van opdrachtgeverschap (traditioneel, mede- en particulier/collectief opdrachtgeverschap).
2. Woonomgeving: zorg voor gevarieerde woonmilieus in woningbouw, woningdifferentiatie en uitstraling en zoveel mogelijk parkeerruimte op eigen terrein of in de directe woonomgeving.
3. Groen en uitstraling: behoud het huidige groene/natuurlijke, kleinschalige en rustige karakter en onderzoek de mogelijkheden voor nieuwe groenvoorzieningen (zoals een boomgaard en thematuin).
4. Sport en recreatie: realiseer zo mogelijk nieuwe sportvoorzieningen (zoals een trimbaan, jeu de boulesbaan, tennisbaan of een trapveld) en nieuwe recreatieve voorzieningen zoals een kinderboerderij, theehuis en plekken waar honden niet mogen komen.