Veel verhalen binnen over Zuiderzee

27 mei 2010 07:00

ALMERE - Er zijn opmerkelijk veel reacties binnengekomen van Almeerders die verhalen kunnen vertellen over de Zuiderzee. De initiatiefnemers zijn positief verrast en hopen dat door het succes nu nóg meer mensen enthousiast raken om hun persoonlijke verhaal over de Zuiderzee te vertellen.


"Je zou van bewoners van een jonge stad niet zoveel verhalen verwachten", zegt Bert Bonneveld van de Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter, die samen met het Bureau Archeologie en het Stadsarchief Almere (beiden onderdeel van de gemeente Almere) op zoek is naar verhalen van de Zuiderzee. "We maken er een 'oral history project' van", zegt Bonneveld. "Door de verhalen te verzamelen blijven ze bewaard voor de toekomst."
Bonneveld had vooraf getekend voor één of twee reacties, maar heeft inmiddels al meer dan tien mensen bereid gevonden hun verhaal te vertellen. "Misschien dat andere mensen niet durven, maar nu ook willen meedoen."
De organisatie is met name op zoek naar mensen die hebben gevaren op het IJsselmeer, vóór de drooglegging en het ontstaan van Flevoland. "Het maakt niet uit of ze schipper of visser waren, en of dat beroepsmatig of privé was", zegt Bonneveld. "Wel belangrijk is dat deze mensen nu nog in Almere of omstreken wonen. We gaan ze uitnodigen voor een interview en nodigen ze vervolgens ook uit voor het Havenfestival om de verhalen en kennis te delen met andere scheepsenthousiastelingen."
Wie interesse heeft kan Bonneveld mailen via info@almeersebotter.nl, of telefonisch via 036-5230310 of 06-41149039.