Veiligheidshuis Almere geopend

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - Het Veiligheidshuis Almere wordt dinsdag 14 oktober feestelijk geopend door minister Hirsch Ballin, burgemeester Jorritsma en korpschef Wijbenga.


De centrale gedachte achter het Veiligheidshuis Almere is dat de veiligheidsproblematiek in zijn totaliteit wordt aangepakt. De veiligheidsproblematiek kent meerdere componenten die niet los van elkaar kunnen worden gezien zoals huisvestings-, inkomens-, en verslavingsproblematiek. Het verbinden van de justitie- en zorgketen en de optimalisering van de onderlinge samenwerking tussen partners is vanuit deze gedachte essentieel. Om dit streven te realiseren is besloten de verschillende partijen samen te brengen op een fysieke locatie: het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis is geen doel op zich, maar een middel om het echte doel - het vergroten van de veiligheid in de stad, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en de recidive - te bereiken. Het Veiligheidshuis Almere richt zich met name op knelpunten in de afstemming tussen zorg en justitie met betrekking tot de thema's: jeugd, geweld, veelplegers en radicalisering.