Veranderingen inkomstenbelasting 2011

22 februari 2012 06:00

Sinds 1 januari 2011 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de te betalen of terug te krijgen belasting.


De volgende punten zijn veranderd:
•   Inkomensverzekeraars houden voortaan loonheffing in op periodieke uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.
•   Betaalde lijfrentepremies of lijfrentestortingen zijn alleen aftrekbaar als ze daadwerkelijk in 2011 zijn gestort of betaald.
•   Het is niet meer mogelijk om eventuele verliezen op beleggingen in durfkapitaal af te trekken als de lening is verstrekt na 1 januari 2011.
•   Ingehouden dividendbelasting mag over de inkomsten van uw minderjarig kind als voorheffing worden verrekend.
•   Als de eigen woning vanaf 2008, 2009 of 2010 te koop staat, is de (hypotheek)rente voor deze woning aftrekbaar.
•   Het bedrag voor de aftrek specifieke zorgkosten mag worden verhoogd met 40 procent als het drempel inkomen niet meer dan 33.485 euro bedraagt en men niet ouder is dan 65 jaar.
•   In box 3 geldt 1 januari 2011 als enige peildatum om de waarde van goederen en schulden te bepalen. Daarnaast is in box 3 de onbeperkte vrijstelling van groene beleggingen vervallen.
•   De tarieven inkomstenbelasting en bedragen voor heffingskortingen zijn aangepast.