Verbetering bereikbaarheid Almere

04 januari 2012 06:00

ALMERE - De gemeente, het rijk en de provincie Flevoland gaan de komende vijf jaar 142,5 miljoen investeren in de verbetering van de binnenstedelijke bereikbaarheid van Almere. Zo zal de A6 worden verdubbeld en de Hogering en de Waterlandseweg worden verbreed. Op het spoortraject Weesp-Lelystad kan gestart worden met maatsregelen voor capaciteitsuitbreiding.


Over de financiering van de 142,5 miljoen hebben het rijk, de provincie en de gemeente onlangs een convenant gesloten. Ieder draagt 47,5 miljoen bij. Bij deze gelegenheid heeft minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, ook het tracébesluit OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) ondertekend voor het traject Weesp-Lelystad.
Wethouder Adri Duivesteijn: “In 2019 is de A6 verdubbeld. De huidige aansluitingen van Almere West, de Weerwaterzone en Almere Oost op de A6 moeten daarom worden aangepakt. De kern van de aanpak waar we het nu met het rijk en de provincie over eens zijn, is de verbreding van de Hogering en de Waterlandseweg. De verdubbeling van de Hogering gaat zorgen voor een veel betere aansluiting van Almere West op de nieuwe A6. Aan de oostkant van de stad gaat de verbreding van de Waterlandseweg voor hetzelfde effect zorgen. Een verdubbelde Waterlandseweg gaat Almere Oost veel beter ontsluiten en gaat de A6 en de A27 ontlasten.
Je zou kunnen zeggen dat de stad wordt klaargemaakt voor de situatie die ontstaat als de A6 is verdubbeld. In de komende jaren investeert het rijk zo’n 4,5 miljard euro in de aanpak van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor verbetert de doorstroming en zullen de files van en naar Almere afnemen. De werkzaamheden zullen massaal zijn, maar het uiteindelijke doel – een voor iedereen goed bereikbaar Almere - is duidelijk.”