Verbijstering bij oppositie over opnieuw mislopen subsidie campusterrein

25 februari 2021 09:40

Door Marcel Beijer

ALMERE – De oppositiepartijen PvdA, PVV, SP en Partij voor de Dieren zijn verbijsterd dat ook de tweede aanvraag voor subsidie voor het campusterrein door het Rijk is afgewezen en dat wethouder Maaike Veeningen (D66) hen niet heeft meegenomen in de financiële risico's die gelopen worden. Ze willen daar nu uitleg over.

Zoals bekend wil het college van de binnenstad een campusterrein maken. Het oorspronkelijke plan was dat daarbij het hoofdgebouw van Windesheim op de plek van gebouw de Voetnoot moest komen en dat op het Festivalterrein 1500 studentenwoningen zouden worden gebouwd. De Landdrostdreef wordt in dat scenario een stadsweg. Voor het plan heeft Almere een subsidieaanvraag van 8 miljoen euro gedaan bij het Rijk, dat met de zogenoemde 'woningbouwimpuls' woningbouwprojecten mede bekostigt. Vorig jaar wees het Rijk de Almeerse aanvraag af omdat de papieren niet in orde waren. Wethouder Maaike Veeningen liet toen weten dat er een tweede aanvraag zou worden gedaan, waarbij het Rijk Almere zou helpen. Vorige week werd echter bekend dat ook die tweede aanvraag is afgewezen.

Gevolgen

De oppositiepartijen hebben de kwestie nu op de politieke agenda gezet. Ze willen weten welke financiële gevolgen de tweede afwijzing heeft voor het campusplan en hoe het kan gebeuren dat dezelfde aanvraag voor hetzelfde project twee keer is afgewezen. 'Zeker aangezien de raad, na het afwijzen van de eerste aanvraag, is verteld dat er slechts een klein verschil van inzicht was dat opgelost kon worden', aldus de partijen in het raadsvoorstel.

'Miljoenen extra'

Omdat de gemeenteraad niet overtuigd was dat nieuwbouw van Windesheim per se op de plek van De Voetnoot moest komen, werd wethouder Maaike Veeningen gevraagd met alternatieven te komen. Als dat niet was gebeurd, had de raad inmiddels al ingestemd met het plan. 'We hadden dan niet meer terug gekund en zelf een flink aantal miljoenen extra in het project moeten stoppen.'

Inzicht

De indieners willen weten wat er nu precies is gebeurd bij het aanvragen van de twee afgewezen subsidies. 'In de eerste aanvraag is geld aangevraagd om het tekort op de ondergrondse parkeergarage af te dekken, zo is de raad verteld. Maar in de tweede aanvraag lijkt er vooral geld te zijn aangevraagd om de herinrichting van de Landdrostdreef te financieren. Dat suggereert dat er helemaal geen klein verschil van inzicht was dat opgelost kon worden, maar dat er een andere aanvraag is gedaan.' De indieners willen weten of er sprake is van een kleine aanpassing, zoals destijds gesuggereerd, of dat er eigenlijk een nieuwe aanvraag is geschreven.

Landdrostdreef

De indieners vragen zich ook af hoe het kan dat het college de subsidieaanvraag volledig heeft toegeschreven aan de campusontwikkeling, terwijl het college heeft gezegd dat het aanpakken van de Landdrostdreef een breder doel dient: de dreef wordt bij het centrum getrokken en op termijn zouden de twee parkeergarages aan de Regisseurstraat kunnen worden gesloopt. 'Het kan dan ook geen verrassing zijn dat de toetsingscommissie van het ministerie dezelfde conclusie trekt. Waarom hebben de externe adviseurs die de aanvraag hebben beoordeeld hier niet op gewezen? Waarom is dit niet, ondanks het goede contact, met de ambtenaren van het ministerie besproken?'

Tot slot zijn de indieners teleurgesteld dat we het slechte nieuws over de woningbouwimpuls uit het nieuws hebben moeten vernemen en dat ze niet actief geïnformeerd zijn door het college.