Vergunningsaanvraag Floriade vertraagd

21 april 2021 12:15

ALMERE – 'Op de politiek markt van 21 januari 2021 is door de Floriade BV aangegeven dat alle plannen, die bij de vergunningaanvraag voor het evenement Floriade moeten worden ingediend, binnen twee weken gereed zouden zijn. De Floriade BV is deze toezegging niet nagekomen en heeft het college laten weten dat er vertraging is bij de afronding van het mobiliteitsplan.'

Dit schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in een raadsbrief. De Floriade BV heeft aangegeven dat er meer tijd nodig is dan verwacht voor afstemming rondom het mobiliteitsplan. Ondanks de vertraging is tijdige vergunningverlening nog niet in gevaar. Juridisch gezien kan de vergunning tot twaalf weken vóór het evenement worden aangevraagd en één dag vóór het evenement worden verleend. Het streven is echter om de vergunning veel eerder te verlenen, zodat voor derde belanghebbenden de mogelijkheid bestaat om tijdig bezwaar in te dienen. Bij een vergunningaanvraag op 1 september wordt de vergunning uiterlijk 18 december verleend en moet er vóór de start van de Floriade een beslissing zijn genomen op eventuele bezwaren.

(Artist impression: aangeleverd)