Verkeerstoezicht met helikopter

01 oktober 2009 07:00

FLEVOLAND - Politie Flevoland is afgelopen donderdag 24 september begonnen om met een helikopter het dagelijkse verkeerstoezicht te controleren. Het was de eerste keer dat een helikopter gericht wordt ingezet voor algemeen verkeerstoezicht. Motorrijders en 'staandehoudingsteams' van het VerkeersTeam zorgden voor de 'staandehouding' van overtreders en de afhandeling van de bekeuringen.


De verkeerscontrole met de helikopter werd tussen 07.00 en 09.00 uur gehouden op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Deze dijk is de gevaarlijkste weg in Flevoland, waar in de afgelopen jaren veel verkeersongevallen met zeer ernstige afloop plaatsvonden. Bijna alle verkeersongevallen waren frontale botsingen tussen auto's.
De wegbeheerder, de provincie Flevoland, heeft al tal van maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren, zoals onlangs nog het aanbrengen van ribbels op de middenstreep waarmee automobilisten worden gewaarschuwd dat zij op de rijstrook voor het tegenliggend verkeer dreigen te belanden.

Proef

De verkeerscontrole was een proef op te zien of deze wijze van controleren effectief en efficiënt is. Er werd gebruik gemaakt van de nieuwste helikopter van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), waarin de nieuwste apparatuur is geïnstalleerd. Met deze apparatuur kunnen vanaf behoorlijke afstand zelfs de kentekens van auto's duidelijk gelezen worden. Alle overtredingen worden tevens direct digitaal opgeslagen.
Bumperkleven

Voordeel van het inzetten van een helikopter is onder meer dat de waarnemer het verkeer over een groot deel van de weg kan overzien zonder zelf aan het verkeer deel te nemen en dat een voertuig gemakkelijk op afstand gevolgd én bekeken kan worden zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.
Er werd tijdens deze proef voornamelijk gekeken naar gevaarlijk verkeersgedrag zoals bumperkleven, gevaarlijk inhalen en inhalen in strijd met de inhaalverboden zoals doorgetrokken strepen. Bij deze verkeerscontrole werden vijf automobilisten bekeurd wegens verkeerd inhaalgedrag.
Bij de evaluatie van deze eerste inzet wordt onder meer gekeken of aan de hand van de opgenomen beelden bijvoorbeeld snelheidsovertredingen juridisch bewijsbaar zijn.