Verkeersveiligheidslabel voor basisschool De Flierefluiter

18 juni 2010 12:35

HAVEN - Afgelopen vrijdag heeft openbare basisschool De Flierefluiter in Haven het welverdiende Verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen. Adriana Boekling, directrice van De Flierefluiter nam het label trots in ontvangst, zodat dit binnenkort op de muur naast de voordeur kan prijken.


De school heeft de hele week extra aandacht besteed aan verkeer. In de afgelopen week is de school buiten actief geweest om de ouders met rode en groene kaartjes aan te sporen hun auto's netjes te parkeren en voorzichtig te rijden. Een goede en effectieve actie.
Een van de doelstellingen van het Verkeersveiligheidslabel is het nauw betrekken van ouders omdat juist zij een belangrijke rol vervullen als voorbeeld voor het verkeersgedrag van hun kinderen. Het gaat daarbij niet alleen om het wijzen op fysiek gevaarlijke plekken bij de school of op de route tussen school en thuis, maar vooral ook om het voorbeeld te zijn om je netjes te gedragen in het verkeer en de verkeersregels goed toe te passen.

Voorwaarden

Het label geeft aan dat de school aan een aantal voorwaarden voldoet om de veiligheid rondom de school te vergroten. Daar hoort ook een permanente verkeerseducatie op school in de vorm van theoretische lessen en praktische projecten bij, die in het schoolwerkplan moeten zijn opgenomen.
De gemeente Almere werkt momenteel met nog meer scholen aan de verkeersveiligheid, en daarmee aan het behalen van het Verkeersveiligheidslabel. Hierdoor wordt stapje voor stapje aan steeds meer kinderen in Almere een veilige route aangeboden van huis naar school en in de directe schoolomgeving.