Vernieuwd energielabel sinds 1 januari 2010

07 januari 2010 10:21

ALMERE - Een energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning. Uit de markt kwamen kritische geluiden over de kwaliteit van het label. Een bruikbaarder label is sinds 1 januari 2010 beschikbaar en laat zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is en welke maatregelen er mogelijk zijn om het energieverbruik te verminderen.


Energiebesparende maatregelen dragen bij aan de betaalbaarheid van het wonen. Veel maatregelen die een investering vragen, verdienen zichzelf binnen een paar jaar terug door een lagere energierekening. Denk aan isolatie of de plaatsing van een zuinige verwarmingsketel. Ze zorgen daarnaast voor meer wooncomfort, maken het leven in het huis gezonder en verhogen daarmee de kwaliteit en plezier van het wonen. Daarnaast is energiebesparing goed voor het klimaat. Kijk voor meer informatie over het energielabel op www.vrom.nl/energielabel en www.energielabelgebouw.nl.

Verbeteringen

Het nieuw energielabel is op diverse onderdelen verbeterd.
o   De lay-out is verbeterd en getest onder meer dan vijfhonderd consumenten. Essentie van de lay-out is dat de consument wordt aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen.
o   Bij het energieverbruik wordt voortaan aangegeven wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte.
o   Er zijn nieuwe technieken opgenomen om te bepalen welk label de woning krijgt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een uitbreiding met decentrale ventilatie, micro warmtekrachtkoppeling (Hre-ketel), douchewarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte.
o   Een woning moet door een medewerker van een gecertificeerde bedrijf beoordeeld worden.
o   De controles door de certificerende instellingen zijn verder aangescherpt.
o   Naast de bestaande klachten- en geschillenregeling komt er per 1 januari een digitaal klachtenloket www.energielabelklachten.nl.