Vernieuwing Havenkom van start

12 maart 2021 14:50

HAVEN - De grootschalige vernieuwing van de Havenkom is vandaag van start gegaan. Wethouder Hilde van Garderen onthulde hierbij een bord waarop een sfeerimpressie van het toekomstige gebied te zien is en ontving symbolisch gereedschap voor de werkzaamheden.

Vandaag starten de eerste werkzaamheden voor de herinrichting van de Havenkom in het oudste stadsdeel van Almere. De herontwikkeling van de Havenkom is onderdeel van de Stadsvernieuwing Almere Haven.

Belangen

Zo wordt de komende tijd de doorgaande weg een stuk verschoven richting het water, waardoor de terrassen geen hinder meer ondervinden van doorgaande auto's, fietsers en wielrenners. Aan het water zelf komen zitjes en en een wandelstraat, waardoor de haven zelf nog beter tot zijn recht komt. Van Garderen: "Met deze vernieuwing hebben we goed gekeken en geluisterd naar alle belangen die meespelen. Zowel die van de horeca-ondernemers, maar ook die van de bezoekers van de terrassen, de bewoners zelfs en het verkeer dat door de Havenkom rijdt. Ik denk dat we hiermee een hele mooie oplossing hebben bevonden voor dit unieke en prachtige gebied in Almere."

Inspraak

Eind 2020 heeft de gemeente de eerste ideeën voor deze vernieuwing gepresenteerd in een buitententoonstelling. Bewoners, ondernemers en ook veel specialisten hebben hierop gereageerd en daarmee inspiratie geleverd aan het voorlopig ontwerp. De gemeente zet nu de eerste stap in deze vernieuwing door het straatwerk al aan te pakken en werkt samen met de horecaondernemers aan de verdere vernieuwing van de Havenkom. Rene Verwillegen is centrummanager in Almere Haven en is verheugd dat de start van de werkzaamheden is begonnen. "Bovendien wil ik in het bijzonder de wethouder bedanken voor haar rol hierbij, omdat zij zich erg heeft ingezet om deze vernieuwing tot stand te kunnen brengen."