Vertrouwen ondernemers krijgt flinke tik

07 januari 2009 08:00

ALMERE - Het ondernemersvertrouwen van ondernemers voor 2009 in het gebied van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, daalt sterk en heeft het laagste niveau in afgelopen zes jaar bereikt. Toch is het vertrouwen met een score van 34 iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 32.


Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) die in het vierde kwartaal voor het eerst is uitgevoerd. Horeca en vervoer hebben het minste vertrouwen in de economische ontwikkelingen. Het positiefst zijn de bedrijven in de zakelijke dienstverlening en groothandel.
Uit de Conjunctuurenquête Nederland komt naar voren dat het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks de kredietcrisis in het vierde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd heeft. Wel worden er minder activiteiten ontplooid, investeren bedrijven minder en loopt de export en het aantal exportorders terug. Het gros van de ondernemers gaat vooralsnog uit van een betrekkelijk korte economische dip.
Horecaondernemers verwachten per saldo een sterke daling van investeringen én personeelsbezetting in 2009, zo'n 10 procent. Opvallend is dat de industrie in het Kamergebied een stuk positiever is over 2009 dan collega's in de rest van Nederland. Regionaal is het ondernemersvertrouwen aanzienlijk hoger dan de landelijke score (30 tegen 8). Wel wordt er in heel Nederland een daling van personeelsbezetting verwacht. Per saldo verwacht men dat de investeringen door de industrie in de regio ook in 2009 licht zullen stijgen.
De indicator voor het ondernemersvertrouwen bestaat uit de optelsom van saldi van negatieve en positieve verwachtingen van vier indicatoren: omzet, export, investeringen en werkgelegenheid.