Vijftien bomen centrum wijken voor busbaan

10 februari 2010 10:16

STAD CENTRUM - Aan de Hospitaaldreef, het Stadsweteringpad en de Louis de Funesstraat worden op woensdag 10 en donderdag 11 februari vijftien bomen gerooid. De bomenkap is noodzakelijk voor de aanleg van de verhoogde busbaan tussen de parkeerplaats van ACTA tot en met de kruising met de Oscarlaan in Filmwijk. De werkzaamheden duren in totaal twee dagen.


De vijftien bomen moeten plaats maken voor de verhoging van de busbaan van de parkeerplaats van ACTA tot en met de kruising met de Oscarlaan in Filmwijk. De bomen staan de werkzaamheden letterlijk en figuurlijk in de weg. Ze maken plaats voor de aanleg van de tijdelijke damwand in de Stadwetering medio april. Maar ook voor de aanpassing van zowel de kruising busbaan/Hospitaaldreef als de kruising met de Oscarlaan.

Werkzaamheden

Het rooien en opruimen van de bomen duurt in totaal twee werkdagen. Ter hoogte van het Stadsweteringpad worden fietsers en voetgangers tijdens de kap tijdelijk door de woonwijk omgeleid. Deze omleiding wordt door een verkeersregelaar ter plaatse aangegeven. De kap duurt slechts enkele minuten, waarna de bomen direct in de berm in stukken gezaagd worden. De hinder blijft op deze manier minimaal.
Tijdens het rooien van de vier bomen aan de Hospitaaldreef zal het autoverkeer richting het ziekenhuis (de rechterrijbaan) door een verkeersregelaar tijdelijk stilgelegd worden. De kap start na de ochtendspits en duurt slechts enkele minuten, waarna het verkeer weer door kan rijden. De acht bomen en haag ter hoogte van de kruising Oscarlaan/Cinemakids en de Louis de Funesstraat veroorzaken geen enkele hinder voor het verkeer.
Flora en Faunawet

Op advies van de stadsecoloog moet het rooien van de bomen zo vroeg mogelijk gebeuren. Dit om nestbouw door vogels te voorkomen. Wordt er tijdens het rooien een nest gevonden, dan mag de betreffende boom volgens de Flora en Faunawet niet gekapt worden.