Visies kustzone Poort in Museum de Paviljoens

05 november 2008 08:00

ALMERE - De visies over de kustzone in Poort zijn vanaf deze week tot en met 1 maart 2009 gratis te zien in museum De Paviljoens. Op deze manier krijgt iedereen - inwoners van Almere, architecten, stedenbouwers en anderen - de mogelijkheid om de voorlopige plannen voor de kustzone te bekijken, en daarop te reageren.Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen heeft vrijdagmiddag de expositie geopend. De gemeente Almere vroeg, met oog op integrale gebiedsontwikkeling en kwaliteit op de lange termijn, de beleggers Amvest, BPF Bouwinvest en Vesteda om een visie te geven op de ontwikkeling van de kustzone. Museum De Paviljoens laat in deze expositie de visies zien.
De kustzone van Almere Poort vindt de gemeente een bijzonder gebied. Een woordvoerder laat weten: "De kwaliteiten van de oostelijke oever van het IJmeer - direct aan het water, een strand op het zuidwesten, zicht op Amsterdam en een gunstige ligging in de noordvleugel van de Randstad - bieden Almere de unieke kans om zich te richten op het water."

Toplocatie

Toekomstige bewoners zouden daar op een toplocatie kunnen wonen, werken en recreëren. "De kustzone heeft de potentie uit te groeien tot een gebied met grote betekenis voor de metropoolregio Amsterdam", aldus de woordvoerder van de gemeente. "Niet alleen door haar ligging, zichtbaarheid en bereikbaarheid, maar ook door de realisering van een programma dat zich richt op het gehele gebied. De IJmeerdijk wordt de komende jaren omgevormd tot een brede promenade, met ruimte voor ongeveer 2.600 woningen, horeca, werk en leisure."
Almere Poort wil de kans benutten een voorbeeldproject te zijn voor stadsontwikkeling in Nederland. Volgens de gemeente spelen duurzaamheid, particulier opdrachtgeverschap en publiek-private samenwerking hierin een belangrijke rol en gaan architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur vanaf de ontwikkeling hand in hand.