VO-leraren werken door in zomervakantie

10 april 2021 11:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – Omdat de eindexamens dit jaar in drie tijdvakken worden gehouden - een eerste en een tweede tijdvak voor de examens, en een derde voor de herkansingen – moet een aantal leraren uit het voortgezet onderwijs doorwerken in de zomervakantie.

Vooral docenten in regio Noord – dus ook in Almere – moeten er rekening mee houden dat het nakijken van het derde tijdvak examens doorloopt tot in de zomervakantie. "Leerlingen kunnen met het derde tijdvak hun examens spreiden", legt Hubert Roza, rector van het Arte College uit. "Ze hebben daar ook de mogelijkheid voor een extra herkansing. Dat derde tijdvak valt in de laatste week voor de zomervakantie. In de eerste officiële vakantieweek gaan de eindexamendocenten dan het werk nakijken."

Hoeveelheid nakijkwerk

Het is nu nog onduidelijk van hoeveel leerlingen het examenwerk nog moet worden nagekeken. De examenleerlingen mogen een extra onvoldoende halen en hebben in de eerste twee tijdvakken al hun examens mogen spreiden. "Het aantal leerlingen dat aan het derde tijdvak meedoet, zou wel erg kunnen meevallen per school", stelt Roza. "We hebben aan de docenten gevraagd wie er bereid is in de eerste week examenwerk na te kijken. Daar zit ook de tweede correctie voor anderen scholen bij. Niet iedereen zit daar om te springen want het was een zwaar jaar voor de docenten. Er zijn ook al docenten die een vakantie geboekt hebben."

Vrijwillig

Het doorwerken gebeurt in eerste instantie op vrijwillige basis. "Je kunt docenten niet dwingen. Mocht er voor een vak geen nakijkende examendocent voorradig zijn op de school, dan gaan we bovenschools kijken of dat opgelost kan worden", zegt Roza. "Maar het is wel zo dat de leraren hun examenleerlingen tot de eindstreep willen begeleiden. Zo betrokken zijn ze nu eenmaal. Waarschijnlijk gaat het wel om enkele leerlingen per vak."

De docenten die doorwerken worden wel financieel gecompenseerd. Zij krijgen voor het werk 1300 euro bruto uitbetaald. Indien gewenst zijn extra vrije dagen zijn ook mogelijk.

Diploma-uitreiking

Vóór de zomervakantie is de reguliere diploma-uitreiking. Voor de examenkandidaten van wie het werk in de eerste week van de zomervakantie wordt nagekeken wordt het diploma uitgereikt op de vrijdag of zaterdag van de eerste vakantieweek.

Examenwerk van derde tijdvak moet in de zomervakantie nagekeken worden. (Foto: AdobeStock)