Volgens SITA kan plasticinzameling kostendekkend"Gemeenten zijn dief van eigen portemonnee"

18 februari 2009 08:00

ALMERE - Gemeenten in Nederland zijn verplicht om voor 2010 plastic verpakkingen uit huishoudelijk afval te recyclen. Dit lijkt een grote kostenpost. Niets is minder waar. Want er is een Afvalfonds waaruit alle kosten rond deze inzameling en recycling betaald worden.


Uit berekeningen én ervaringen van afvalbedrijf SITA blijkt dat de overeengekomen vergoeding alle kosten die gemeenten maken, kan dekken. Toch aarzelen nog veel gemeenten om te starten met de gescheiden inzameling. SITA vindt dit opmerkelijk.
Na jarenlange discussies en onderhandelingen is er onlangs overeenstemming bereikt tussen de verpakkende producenten (Stichting Nedvang) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de vergoedingen die gemeenten ontvangen als ze plastic verpakkingsafval gescheiden gaan inzamelen. De vergoeding voorziet in alle kostenposten, aldus SITA. Sterker nog: het levert de gemeente geld op. Want elke kilo verpakkingsafval die gescheiden wordt ingezameld, hoeft niet als restafval te worden verbrand. Bij plasticinzameling is er voor elke gemeente dus meteen geld te besparen.

Duurzaamheid

Naast de financiële overwegingen om te starten, zouden gemeenten volgens SITA ook uit het oogpunt van duurzaamheid snel moeten beginnen. Met het recyclen van plastic verpakkingen worden grondstoffen en energie bespaard. Ook blijkt dat voor elke kilo plastic verpakkingsafval die gescheiden wordt ingezameld en gerecycled er 2,5 kilo CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. De plastic inzameling past daarom ook prima in het klimaatbeleid dat de meeste gemeenten propageren.