Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Arno Visser

03 maart 2010 06:18

De VVD zet in op de vertrouwde kernpunten: economie, financiën en veiligheid en benadrukt daarbij een volkspartij te zijn, en geen 'one-issue-partij' te zijn. Voor iedereen toegankelijk. (Foto: Fred Rotgans)