Voorbehoud op extra 7,2 miljoen voor FloriadeF-woord beheerst politieke beschouwingen

31 december 2000 23:40

Door Robert Mienstra
ALMERE – De algemene beschouwingen van de gemeenteraad draaiden op de Politieke Markt van afgelopen donderdag met name om de Floriade. Een aantal politici vanuit de oppositie spraken gekscherend over het F-woord. De gemeente wil 7,2 miljoen extra investeren in de Floriadewijk.


Door een motie willen de collegepartijen VVD en ChristenUnie die uitgave voorlopig ‘bevriezen.’ “Voordat we extra geld gaan uitgeven moeten we eerst in de raad over het definitieve ontwikkelingsplan discussiëren”, zei Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. “We gaan niet eerst geld uitgeven en er daarna nog een keer over praten. We hebben hier dus een voorbehoud op die 7,2 miljoen.’ Collegepartij GroenLinks noemde extra kosten voor de Floriade ‘wrang’.
Toon van Dijk (PVV) ging er tijdens de algemene beschouwingen over de begroting meteen met gestrekt been in. Hij diende een motie van wantrouwen tegen het hele college in over de perikelen rond de Floriade, die hij een blauwdruk noemde voor een rampscenario. De motie werd weggestemd, zij het dat de Partij voor de Dieren, AP/OPA, het CDA en de SP de motie vooral te vroeg vonden komen en dat er eerst een discussie over de Floriade moet plaats vinden.
Wethouder Loes Ypma (PvdA) noemde de Floriade wel een van de belangrijkste opdrachten die in de begroting genoemd werden. Zij begreep de motie van de VVD en CU wel en wil daarover graag het gesprek aangaan.

Rommeltje

De coalitiepartijen (VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie waren door de bank genomen in hun nopjes met de begroting. De oppositiepartijen kwamen met tal van wensen voor de begroting. Vooral de bouw van sociale huurwoningen kwam daarbij regelmatig ter sprake.
Na de inbreng van de partijen kwamen de wethouders nog aan bod om te reageren op vragen die in de beschouwingen gesteld waren. Dit gedeelte verliep rommelig werd zelfs geschorst omdat het weinigen duidelijk was hoe dit onderdeel behandeld moest worden. Verder dan wat steekspelletjes tussen diverse partijen en wethouders kwam het niet.
Op de politieke markten van de komende maanden zal duidelijk worden hoe de begroting daadwerkelijk met acties zal worden ingevuld.