Voorbereidingsbesluit OostvaardersWold

12 november 2008 10:00

FLEVOLAND - Provinciale Staten van Flevoland hebben een voorbereidingsbesluit genomen voor het toekomstige natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold. Dit wordt een gebied in Zuidelijk Flevoland dat grootschalige nieuwe natuur, water en recreatie combineert. Naar verwachting wordt in 2011 met die aanleg gestart.


Het voorbereidingsbesluit houdt in dat mensen die in het gebied wonen of hun bedrijf hebben, met ingang van 5 juli 2008 eventuele bouwplannen, uitbreidingsplannen en wijzigingen in het gebruik eerst moeten voorleggen aan de provincie. Als die plannen een belemmering opleveren voor de aanleg van het OostvaardersWold, dan kan de provincie de aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing afwijzen.
Het voorbereidingsbesluit is zes maanden van kracht. Het voorbereidingsbesluit geldt ook voor het gebied van 900 hectare dat door Provinciale Staten is aangewezen als tijdelijk zoekgebied. In dat gebied zou nog 300 hectare moeten worden gevonden dat kan worden toegevoegd aan de zogeheten groenblauwe zone van het OostvaardersWold. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk duidelijk te maken welk deel van dit zoekgebied deel gaat uitmaken van het toekomstige OostvaardersWold.

Meer informatie

Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het voorbereidingsbesluit met een toelichting raadplegen tijdens kantooruren in het Provinciehuis in Lelystad en de gemeentehuizen van Almere, Lelystad en Zeewolde. Ook in de bibliotheken van Almere, Lelystad en Zeewolde is het voorbereidingsbesluit raadpleegbaar. Wie het besluit digitaal wil inzien, kan terecht op www.flevoland.nl/oostvaarderswold.