Voordelige rijbewijskeuring voor 70-plussers

31 juli 2009 06:40

KRUIDENWIJK - Wanneer de geldigheid van het rijbewijs verloopt, op of na het 70e levensjaar, is een medische keuring door een arts verplicht. Regelzorg organiseert zaterdag 1 augustus een speciale keuringsdag in het Rie Mastenbroek-sportpark 2, naast de Hogering in Kruidenwijk.


De kosten hiervoor zijn 35 euro. Automobilisten dienen altijd vooraf een keuringsformulier bij de gemeente te kopen. Deze kan thuis al voor een deel worden ingevuld.
Geadviseerd wordt om minimaal vier maanden voor het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor de medische keuring. Mensen hoeven niet te wachten op de brief die ze van de Rijksdienst voor het Wegverkeer krijgen over het verlopen van het rijbewijs.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren bellen naar het afsprakenbureau van Regelzorg: 088-2323300.

Groot rijbewijs

Ook automobilisten jonger dan 70 jaar die gekeurd moeten worden voor het 'groot rijbewijs' kunnen van deze keuring gebruik maken tegen hetzelfde tarief.
Kijk voor meer info op www.regelzorg.nl.