Voorlichtingsmarkt Hoger Onderwijs op Meergronden

10 december 2008 08:00

ALMERE - In het kader van het programma van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding wordt donderdag 11 december voor de veertiende keer een voorlichtingsmarkt gehouden voor leerlingen (en ouders) van 3-4-5-6 HAVO en VWO over opleidingen in het HBO en WO.


Het is een gezamenlijk project van de vier scholen voor VO in Almere: Helen Parkhurst, Oostvaarderscollege, Het Baken en De Meergronden. Elk jaar wisselt deze happening van locatie en dit jaar is De Meergronden aan de beurt.
In drie voorlichtingsronden geven docenten en studenten van HBO- en WO-opleidingen informatie over de studie in lokalen. Bovendien staan er in de aula stands met algemene informatie over de HO-instellingen, enkele MBO-opleidingen en zaken als uitwisselingsprogramma's.
Voor de avond, die duurt van 18.30 tot 21.30 uur, krijgen de leerlingen uit de bovenbouw HV op hun eigen school een boekje met uitgebreide informatie. Zo kunnen leerlingen en ouders dicht bij huis kennismaken met verschillende vervolgopleidingen.