Voorzitter Ciska van Rijn: 'Cliëntenberaad mag zich laten horen'

23 januari 2020 08:46

Door Marcel Beijer

ALMERE – Ciska van Rijn is sinds half december voorzitter van het Cliëntenberaad Almere (CBA). Van Rijn, voormalig PvdA-raadslid, wil dat de organisatie zich de komende jaren nadrukkelijker gaat manifesteren. "Ik ben best activistisch en heb een groot netwerk in Almere."


Het CBA behartigt de belangen van mensen met een smalle beurs en woonconsumenten, speurt knelpunten op en brengt die onder de aandacht van de stad. De organisatie geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de gemeente. "Wij hebben verschillende beraadsgroepen en weten daardoor goed wat er speelt binnen onze doelgroep', zegt Van Rijn.
"Onlangs hebben we de verdeling van de schaarse Almeerse huurwoningen onder de loep genomen. Ook werd duidelijk dat het lotingsysteem niet werkt." Dat laatste punt is voor Van Rijn vervelend om te constateren. Als PvdA-raadslid steunde ze het huidige lotingsysteem van woningen namelijk van harte. "Ik had de hoop dat het voor een aantal mensen echt verschil zou uitmaken en besef nu dat het niet de beoogde uitwerking heeft. Dat moet je dan erkennen en nieuwe maatregelen nemen."
Het CBA ontvangt ook signalen dat de situatie voor mensen die een aangepaste woning nodig hebben, nagenoeg uitzichtloos is. "Er zijn heel weinig van die woningen en worden er op korte termijn ook niet bijgebouwd. Daarover hebben wij ondertussen vragen bij gemeente ingediend. Daarna bepalen wij welke verdere actie we kunnen ondernemen."

 

Trage woningproductie
De Almeerse ergert zich echter groen en geel aan de trage woningproductie in Almere, zeker voor mensen die een aangepaste woning nodig hebben. "Er wordt op dit moment domweg te weinig gebouwd. Goed, er zijn wethouderwissels geweest, maar dat kan toch niet inhouden dat alles stilligt? Het Grondbedrijf heeft de laatste jaren goed geboerd. Waarom stelt de gemeente zich niet garant zodat een aantal initiatieven van bewoners, voor de bouw van aangepaste woningen, kunnen worden gefinancierd? En ook de woningcorporaties mogen wel een wat dwingender opdracht krijgen. Ik vind de daadkracht in het stadhuis tekortschieten."

 

Woningbeleid
Het is vreemd dat het woningbeleid zo'n nadrukkelijk gespreksonderwerp is in een interview dat over het Cliëntenberaad gaat. Dan zijn de thema's doorgaans WMO, armoedebeleid, schuldhulpverlening, etc.
Van Rijn: "Net zoals voor veel Almeerders, is het woningtekort ook voor de CBA-doelgroep essentieel. Maar er staat natuurlijk meer op de agenda. Mijn taak als voorzitter is om de banden met organisaties aan te halen die in praktische zin aan armoedebestrijding doen, op deze wijze willen we nog meer signalen direct van Almeerders ontvangen en daarmee aan de slag gaan."

 

Ongevraagd
Het CBA adviseertde gemeente, maar juist het ongevraagde advies mag ook doorklinken, stelt Van Rijn. "Ik wil graag de stem van die doelgroep nadrukkelijker laten horen. Dat zit in mijn aard. Ik zie in de maatschappij een tweedeling ontstaan. Een deel wil het sociale hart laten spreken, een ander deel denkt: 'het is niet mijn probleem, zoek het zelf maar uit.' En die roepen dan ook nog vanaf de zijlijn dat
bijstandsgerechtigden de handen moeten laten wapperen. Terwijl de meeste mensen met een bijstandsuitkering druk bezig zijn met re-integratie, vrijwilligerswerk als tegenprestatie en dergelijke. Alsof al die mensen voor hun lol thuis zitten. Daar krijg ik echt de kriebels van."

 

Sociaal karakter
Het sociale hart van de kersverse CBA-voorzitter zit er al in van jongs af in. "Ik ben de jongste uit een gezin met tien kinderen. Mijn ouders moesten ieder dubbeltje drie keer omdraaien, maar als er iemand wilde mee eten was dat geen enkel probleem.De bereidheid om te delen was groot. Ik zag als kind hoe mijn vader arbeidsongeschikt raakte, verder moest en een behoorlijk lange periode op zorg was aangewezen. Ja, daar krijg je wel een sociaal karakter van. "