Vraagstuk: wie is tegen Floriade?

29 december 2017 07:00

Door Robert Mienstra


Uit een onderzoek van de gemeente kwam naar voren dat ruim tachtig procent van de Almeerders niet positief is over de Floriade. Maar bij de twee afgelopen openbare bijeenkomsten van de Floriade viel geen onvertogen woord. Er was zelfs in Filmwijk een applaus voor de presentatie.
Filmwijk, de wijk waar, na Haven, de meeste oppositie tegen de Floriade verwacht zou worden.
Niets van dat alles.
Wij journalisten hadden boze spreekkoren verwacht, woedende inwoners met spandoeken, een wethouder die door furieuze anti-Floriadedemonstranten werd uitgefloten, die niet aan het woord kwam, bekogeld met bloembollen. Verfbommen. Politie te paard. Charges.
Het werd een fatsoenlijk applaus voor de wethouder.
Zijn de Almeerders eigenlijk wel zo tegen de Floriade?
De mensen die op facebook tekeer gaan tegen de Floriade zijn voor een deel bij de redactie bekend. Verreweg de meesten zien wij echter nooit bij de gemeenteraad. Zij mengen zich niet in het publieke debat. Slechts via het toetsenbord, veilig in de doorzonwoning, melden zij zich op facebook om daar los te gaan
Heeft het online-onderzoek van de gemeente naar de Floriadegevoelens in de stad niet te veel geappelleerd aan die Facebook-onderbuiken?
Tachtig procent van de inwoners is niet positief over de Floriade… dat is 160.000 mensen.
Onlangs kwamen er bij een anti-Floriadedemonstratie 15 mensen opdagen.
Waar waren de andere 159.985 ‘tegenstanders’ ?
Op Facebook?