Vragen bij PvdD over directeurperikelen Floriade

28 april 2021 09:45

ALMERE – De PvdD heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld na het vertrek van Sven Stimac als statutair directeur van de Floriade en dat Hans Bakker de nieuwe directeur wordt.

'Wat gebeurt daar allemaal?' vraagt fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren zich af bij het aankondigen van de schriftelijke vragen. Zin partij wil een toelichting van het college krijgen waarom Stimac is gestopt als statutair directeur. 'Heeft de situatie rond de 22 miljoen euro voor de tijdelijke inrichting van het terrein hier mee te maken?', vraagt Luijendijk. Zoals bekend heeft de Floriade BV 15 miljoen euro extra gevraagd voor de inrichting van het terrein dat oorspronkelijk op 7 miljoen was geschat.

Meer vragen

Luijendijk werpt meer vragen op. Zo wil hij weten of de de situatie rond de chaos binnen de Floriade BV wellicht met het vertrek te maken heeft van Pieter Cloo, of het niet tijdig informeren van het college en de Raad van Commissarissen, of de salariëring. Bovendien vraagt de partij zich af of de vergoeding van Stmac in zijn nieuwe functie 'in overeenstemming gebracht met zijn eventuele nieuwe rol?'

Het college hechte in het verleden nogal sterk aan een tweekoppige directie en vond dit noodzakelijk voor een goed functioneren van de BV. 'Is dit nog steeds het geval en zo ja, gaat het college/RvC nu wederom op zoek naar een tweede directielid?', vraagt Luijendijk. 'Hoe wordt met het vertrek van drie directieleden in zo'n kort tijdsbestek voorkomen dat de continuïteit van de Floriade in het gevaar komt?'
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen dat het college de grip totaal kwijt is: 'het loopt totaal uit de hand'.