Vragen GroenLinks over bouw Havenhoofd

04 mei 2021 10:00

HAVEN CENTRUM – De fractie van GroenLinks heeft het college vragen gesteld over de bouwontwikkelingen bij het Havenhoofd in Haven. Er zijn plannen om daar een woontoren te bouwen. Veel bewoners maken daar bezwaar tegen.

GroenLinks zegt het met de bezorgde bewoners eens te zijn. Volgens het plan voor Haven, Havenhart 2.0, is het behoud van het dorpse karakter van het oudste Almeerse stadsdeel erg belangrijk en zou er in dit deel van Almere Haven alleen laagbouw komen. In de havenkom zou geen plaats meer zijn voor woningbouw op welke manier dan ook. Dat is volgens de bewoners reeds in eerdere participatie besprekingen met groepen Havenaren vastgesteld.

Brief

De bewoners schreven enkele maanden geleden een brief naar de raad om hun zorgen kenbaar

te maken. De uitleg van het college rond de bouw van het appartementencomplex roept nog meer vragen op bij GroenLinks. De partij wil nu van het college weten of er, afgezien van onderhandelen met de projectontwikkelaar, nog andere stappen zijn ondernomen, zoals informeren bij Waterschap of bouwen op die plek in het dijklichaam wel mogelijk is. Ook wil de partij weten of de commissie welstand om advies is gevraagd.

Teleurgesteld

GroenLinks is in contact met de bewoners en merkt dat ze weliswaar op de hoogte zijn gesteld door de gemeente, maar zeer teleurgesteld zijn in de uitkomst, omdat een flat op deze plek de waarde van de recreatieve functie in het gebied ernstig wordt aangetast en daarnaast het probleem alleen maar wordt verplaatst. De gemeente zou de bewoners in ieder geval moeten betrekken bij de vervolgprocedure, zo stelt GroenLinks