Vrij voor offerfeest is een recht

09 september 2016 08:22

ALMERE – Het offerfeest, een belangrijk feest van de Islam, wordt maandag 12 september gevierd. Op scholen is er soms verwarring over het recht op vrije dagen voor het offerfeest. Basisschool De Ontdekking in Noorderplassen informeerde de ouders over de regelgeving rond ‘vrij geven voor het offerfeest'. Dat leverde een aantal kritische vragen op van de PVV.

“Ik heb hier de regelgeving van de leerplicht Almere voor me liggen”, zegt een woordvoerder van De Ontdekking. “Daarin staat duidelijk de procedure rond ‘vrij geven’ voor het offerfeest. Volgens de leerplicht van Almere is het een recht."

De leerplicht is er duidelijk over. Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, dus buiten de traditionele Nederlandse feestdagen, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof. Zo zijn er verlofdagen voor het Chinees Nieuwjaar, het Hindoestaanse Holifeest, het Offerfeest en Suikerfeest, en meerdere Joodse feesten zoals het Joodse Paasfeest en Loofhuttenfeest.

Bij ouders en scholen is hier soms verwarring over. Een aantal ouders vergeet dan om te melden dat hun kind niet naar school komt in verband met het religieuze feest.
Als ouders van dit verlof gebruik willen maken, hoeven ze geen verlof aan te vragen in het onderwijs. Een (mondelinge) mededeling aan de schooldirectie volstaat. Voor culturele bijeenkomsten of festiviteiten bestaat géén recht op verlof.