Vrije school Raphaël zet deuren open

28 januari 2009 08:00

ALMERE - Vrije school Raphaël zet op woensdagochtend 4 februari vanaf 9.30 uur de deuren open om belangstellenden een blik in de klassen te laten werpen.


Naast deze inloopochtend is er op donderdag 5 februari om 20.00 uur een informatieavond en op vrijdag 7 februari om 11.00 uur een leerling-presentatie. Belangstellenden wordt geadviseerd zich vooraf telefonisch aan te melden.
Vrije school Raphaël stelt zich ten doel kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich zo volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. De leerstof wordt niet gezien als doel op zichzelf, maar als middel om kinderen te helpen zich naar hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Door het kind aan te spreken als denkend, voelend en handelend wezen, probeert de school bij te dragen aan een harmonische ontplooiing van de gehele persoonlijkheid. De vrije school is geen antiautoritaire school, maar een school die zo veel mogelijk vrij wil zijn van overheidsbemoeienis.
Vrije school Raphaël is gevestigd aan de Lierstraat 7 in Muziekwijk. Telefoon: 036-5373147; e-mail: vs.raphael@planet.nl, (Foto: aangeleverd)