Vrijstellingsprocedure voor Ecudorp Almere Hout

10 september 2008 07:00

ALMERE - Voor de bouw van Ecudorp, een nieuwe ecologische en culturele wijk in het Kathedralenbos in Almere Hout, wordt een vrijstellingsprocedure gestart omdat de ontwikkeling niet binnen het nu geldende bestemmingsplan past. Ecudorp past wél in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’.


Het plan voor de bouw van de wijk is in nauw overleg met de Vereniging Ecudorp Alminde en woningcorporatie Het Oosten tot stand gekomen. De experimentele woon-werkgemeenschap komt ten zuiden van de Vogelweg en aan de Hoge Vaart en is bedoeld voor mensen met een creatief beroep. In totaal zijn er zestig woon-/werkeenheden gepland.
Uitgangspunt is dat de bewoners in staat worden gesteld om hun beroep uit te oefenen en gezamenlijke projecten te realiseren. Daarnaast is er een duidelijke relatie met de natuur. Voor de bouw wordt er gebruik gemaakt van ecologische technieken en materialen en van natuurlijke, duurzame energiebronnen.
De grond voor het toekomstige Ecudorp wordt in erfpacht uitgegeven en blijft dus in eigendom van de gemeente. Dit verzekert het concept en de toekomst van Ecudorp. De vrijstellingsprocedure wordt in het stadhuis ter inzage gelegd.