VVD: kritiek op onteigening driehonderd hectare Oostvaarderwold

10 september 2008 07:00

FLEVOLAND - De fractie van VVD Zeewolde keurt het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten (GS) Flevoland om driehonderd hectare extra landbouwgrond voor het Oostvaarderwold te onteigenen af. Dat is overbodig en niet gewenst.


Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad van Zeewolde al in juni unaniem het duizend hectare grote zoekgebied, waar driehonderd hectare extra natuurgebied gevonden zou moeten, geschrapt. De inzichten over het omzetten van landbouwgrond naar natuurgebied zijn snel veranderd. Landbouw wordt steeds belangrijker.
De VVD fractie in Zeewolde is geschokt over de gang van zaken. Ook de VVD Tweede Kamer fractie heeft hier kritische vragen over gesteld. VVD woordvoerder Eduard Plate: "Nu lijkt het erop dat GS zijn zin doordrijft en die driehonderd hectare gewoon gaat onteigenen, waardoor er zelfs van vrijwilligheid geen sprake meer is. Dit is een onbegrijpelijk besluit van GS dat zelfs nog een stap verder gaat dan 2006."
De VVD is boos en teleurgesteld en heeft vragen gesteld aan de VVD fractie in de provincie. Ook heeft de VVD stappen genomen naar de VVD fractie in de Tweede Kamer, die zoals bekend heel kritisch is over de besluitvorming rond het Oostvaarderswold.