VVN: Kabelbaan Floriade gevaarlijk voor weggebruikers

26 maart 2021 09:30

Door Berlinda Hendrikse

ALMERE - De 850 meter lange kabelbaan voor de toekomstige Floriade die gedeeltelijk over de A6 wordt gespannen, kan onveilige situaties voor het verkeer opleveren. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), die vreest dat automobilisten teveel afgeleid gaan worden tijdens het rijden. "We zijn in Nederland geen attracties boven het wegdek gewend, dat gaat afleiden."

Veilig Verkeer Nederland is bezorgd over de komst van de kabelbaan, waarvan de bouw inmiddels al is begonnen. Deze kabelbaan verbindt het zuidelijke deel van het Floriade met het noordelijke deel, hierbij is een stuk van de baan over de A6 gespannen. "We maken ons zorgen om de veiligheid van weggebruikers", zegt woordvoerder Rob Stomphorst van VVN . "Toen we hoorden wat het plan was, hebben we ons even achter de oren gekrabd. In Nederland zijn we niet gewend aan kabelbanen in het verkeer. Het is een vorm van een attractie, zo is het ook bedoeld, waarbij de kans zeker bestaat dat automobilisten tijdens hun deelname aan het verkeer hun blik van de weg halen. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren." Volgens Stomphorst zijn mensen geneigd om in bijzondere situaties daar direct hun aandacht op te richten, of er zelfs een foto te gaan maken. " Dat zorgt allemaal voor gevaarlijke afleiding, wat niet wenselijk is in het verkeer. We maken ons als VVN hard om niet te app'en of te bellen tijdens het rijden, want dat leidt af, maar tegelijk wordt er wel een kabelbaan over de weg gespannen, die ook voor afleiding zorgt."

Reactie Rijkswaterstaat

In een reactie laat Rijkswaterstaat weten zorgvuldig met de vergunningsaanvraag te zijn omgegaan. "Het klopt dat een dergelijke kabelbaan uniek is in Nederland, maar aan alle voorwaarden omtrent de veiligheid is voldaan," vertelt woordvoerder Mireille Geurts. "Voor we dit hebben goedgekeurd zijn er diverse onderzoeken geweest. Het is bijvoorbeeld een voorwaarde dat van buitenaf de inzittenden van de kabelbaan niet zichtbaar zijn voor automobilisten. De afstand tussen de gondels en het wegverkeer is 10 meter. Ook zijn de gondels afgesloten, zodat er geen spullen uit de gondels op de weg kunnen belanden. En er mogen geen reclame-uitingen op de gondels zichtbaar zijn. Bovendien mag de kabelbaan niet gebruikt worden in het donker, bij mist of bij bijvoorbeeld storm of ander extreem weer. De kabines mogen ook van binnen en van buiten niet verlicht zijn en zijn dusdanig gebouwd dat ze geen verblinding voor het verkeer kunnen opleveren."

Schriftelijke vragen

Inmiddels hebben de zorgen van Veilig Verkeer Nederland ook geleid tot schriftelijke vragen van Respect Almere en de PVV. De PVV wil van het college van B&W weten of het de zorgen van VVN deelt en wat de precieze afstand is van de gondels en het onderliggende wegdek. Ook vraagt de PVV of er bij de planning van de kabelbaan voldoende aandacht geweest voor de veiligheid van weggebruikers op de A6 en wie er verantwoordelijk is voor eventuele (letsel)schade, mochten er onverhoopt ongelukken gebeuren.

VVN laat weten dat verkeersgebruikers die straks als de kabelbaan in gebruik is, gevaarlijke situaties ervaren, hiervan een melding kunnen maken bij VVN.