Wachtlijst jeugdzorg gedaald

12 november 2009 16:02

ALMERE - De wachtlijst in de jeugdzorg is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Bureau Jeugdzorg Flevoland (BJZ). Deze daling is vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal. Het landelijke beeld laat over het derde kwartaal eveneens een daling van de wachtlijsten zien.


De daling uit het tweede kwartaal zet zich nu door, en is het gevolg van de eerder genomen maatregelen bij de provincie, BJZ en de jeugdzorginstellingen. In juli stonden er 116 kinderen op de wachtlijst. Per 1 oktober zijn dat er 83, een daling dus van 28%. Van deze 83 kinderen krijgen 38 inmiddels vervangende zorg. Voor jongeren met een indicatie voor verblijf in een jeugdzorginstelling wordt bijvoorbeeld al gestart met ambulante hulpverlening. De meesten van de overige 45 cliënten wachten op Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT).