Wandelpad door OostvaardersWold

11 juni 2010 12:32

ALMERE - Wandelaars kunnen nu kennis maken met het OostvaardersWold. Op de plek waar het nieuwe natuur- en recreatiegebied wordt aangelegd, is eind april het eerste wandelpad door het OostvaardersWold geopend. Het gebied is erg in trek bij Almeerse wandelaars.


Het nieuwe wandelpad ligt in het hart van het plangebied OostvaardersWold op terrein van Staatsbosbeheer. Op dit moment ligt daar nu een smalle ecologische verbindingszone de Grote Trap. Deze verbindingszone begint ter hoogte van de A6-afrit Almere Buiten-Oost en loopt dan door tot de Gooiseweg richting Zeewolde. De wandelroute loopt door een deel van deze verbindingszone en begint bij de Ibisweg, die parallel loopt aan de A6 tussen Lelystad en Almere.
De wandelroute is de eerste mogelijkheid voor het publiek om kennis te maken met de natuur die in het OostvaardersWold ontstaat. Het pad van ongeveer 3,2 kilometer slingert door de Grote Trap, waar vele planten- en diersoorten temidden van agrarische akkers floreren. Staatsbosbeheer heeft deze week het wandelpad uitgezet en zorgt dat het pad wordt onderhouden. Later dit jaar zullen bij het beginpunt van de route een paar parkeerplaatsen worden aangelegd en een informatiebord en uitkijktoren worden geplaatst. De wandelroute OostvaardersWold wordt bij het beginpunt aan de Ibisweg gemarkeerd met een bewegwijzeringbord. Daarna kunnen wandelaars het uitgemaaide pad volgen waarlangs paaltjes de route aangeven.