Warmteleiding Almere-Diemen kan aangelegd worden

30 maart 2010 13:05

ALMERE - De aanleg van een warmteleiding tussen Almere en Diemen is een stapje dichterbij gekomen. Het ontwerp projectbesluit heeft ter inzage gelegen, maar er is niet één zienswijze op ingediend.


De aanleg van de warmteleiding is nu nog in strijd met onderdelen van het bestemmingsplan Almere Poort. Snelheid is geboden, want de woningen en bedrijven in Almere Poort moeten immers aangesloten worden op de stadsverwarming. Daarom was het projectbesluit nodig om de aanleg van de warmteleiding door te kunnen laten gaan.
De aanleg van stadswarmte in Almere Poort is nu in volle gang. Hiervoor wordt nu nog gebruik gemaakt van het bestaande net van Almere Stad. Hier kan slechts een beperkt aantal woningen op worden aangesloten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de stadverwarming wordt aangesloten op de Diemercentrale. De stadswarmte zal geleverd worden vanuit de bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Door gebruik te maken van restwarmte uit de Diemencentrale, wordt de CO2-uitstoot met ruim negentig procent teruggebracht.
De elektriciteitscentrale in Diemen zal door een elf kilometer lange warmteleiding - over de bodem van het IJmeer - aan een warmteoverdrachtstation in Almere Poort gekoppeld worden.
Het vastgestelde projectbesluit, de Milieu Effect Rapportage (MER) en de aanvulling hierop, de ruimtelijke onderbouwing en andere relevante stukken zullen na de gebruikelijke aankondiging gedurende zes weken ter inzage liggen bij de balie van Vergunning, Toezicht en Handhaving. In de bekendmaking wordt ook de mogelijkheid van het instellen van beroep en binnen welke periode dit moet gebeuren aangegeven.