Wat te doen bij dementie?

02 november 2011 06:00

PARKWIJK - Rob Bekkering, huisarts en medeoprichter van het Palliatief Steunpunt Almere, is maandag 7 november te gast in het Alzheimer Café van Almere en hij gaat in op alle vragen rondom het onderwerp 'Zelfgekozen levenseinde bij dementie?'

Dementie is voor veel mensen een ultiem schrikbeeld omdat het geassocieerd wordt met verlies aan controle, aan toenemende afhankelijkheid en een verlies aan waardigheid. In onze samenleving waar zelfstandigheid en onafhankelijkheid belangrijke waarden zijn, wordt het hebben van dementie dan ook al snel beschouwd als een afschuwelijk lot. Niet iedereen met dementie ervaart dit zo, maar er zijn mensen die na het horen van de diagnose besluiten hun leven te laten beëindigen om een vermeende lijdensweg te voorkomen. Maar wanneer is er bij dementie nu sprake van ondraaglijk lijden? En hoe is de wens voor euthanasie bij dementie in Nederland eigenlijk geregeld? Na de pauze is er volop gelegenheid voor discussie en om vragen te stellen aan Rob, aan de andere aanwezige hulpverleners en aan elkaar.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Het Alzheimer Café is in Verpleeghuis Polderburen, Schietwilgsingel 2 in Almere. Voor meer informatie neem contact op met Lenny Achthoven, 5454660.