Weer geheime vergadering over Floriade

29 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – Fractievoorzitters hebben vorige week in kleine groepjes fysiek vergaderd in zaal Stad in het stadhuis met de verkenner Harry van Dorenmalen van de drie Floriade-opties. Ook deze vergadering was weer geheim. Duidelijk werd dat op 14 mei het eindrapport van Van Dorenmalen klaar is en dan ook openbaar wordt gemaakt.

De vergadering had het karakter van een consultatie van de raad. Een van de vragen was wat de Floriade nu nog betekende voor de politieke partijen. Zoals in de openbare vergaderingen waren ook nu de meningen verdeeld. Bronnen melden aan deze krant dat de vergadering uiteindelijk niet zoveel om het lijf had en best openbaar had gekund. "De vergadering had meer het karakter van een werkvergadering", zegt een ven hen.

De vergadering was opgeknipt in diverse deelsessies om zo de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Dat de bijeenkomst toch fysiek was, is opvallend. Afgelopen donderdag vergaderde de raad nog openbaar en online. Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, heeft onlangs in een brief aan de griffie gevraagd om belangrijke onderwerpen zoals de financiële tekorten en de Floriade ook openbaar en fysiek te houden gezien de grote belangen die nu spelen.

Fysiek

De raad heeft nu en petit comité ervaring met fysieke bijeenkomsten, maar het presidium antwoordt aan Van Dijk dat "het presidium van oordeel is dat het vergaderen in digitale vorm uitgangspunt is, gelet op de landelijke richtlijnen, waarbij de gezondheidsaspecten nadrukkelijk de hoofdlijn zijn en het gegeven dat met name de raad zich van een voorbeeld functie naar de samenleving bewust moet zijn."

Het Floriadeterrein in aanleg (Foto: Almere DEZE WEEK)