Weg 1940-1945 wordt verplaatst

31 december 2000 23:40

TUSSEN DE VAARTEN - De huidige Weg 1940-1945 in het bos der Onverzettelijken zal worden verwijderd. Dit wil het college van B&W voorstellen aan de gemeenteraad. De nieuwe hoofdingang die ook toegang geeft naar de scouting en Jeugdland, komt met aangrenzend parkeren langs het bestaande Humberpad te liggen.


De Weg is voor autoverkeer een doodlopende weg. Voor fietsers en voetgangers is het mogelijk om via de weg en over de sluis de Waterwijk te bereiken. Deze doorgang naar Waterwijk blijft voor hen een doorgaande route. Langs het Bos der Onverzettelijken loopt een fietspad met daarlangs een voetpad. Dit fietspad ligt 100 meter verderop. Het gedeelte vanaf het Humberpad tot de hoofdingang zal opnieuw Weg 1940-1945 worden genoemd.
De gemeente vindt het belangrijk om het bos een sterkere eigen identiteit te geven waardoor er een duidelijk contrast met de omgeving ontstaat. Het bos wordt gezien als een plek van bezinning. Een van de maatregelen die daaraan moet bijdragen is dat het bos als een geheel beschouwd wordt en dat doorgaande wegen en paden het bos zo min mogelijk doorsnijden.

Herdenkingsplek Nederlandse verzetsstrijders

Het bos is begin jaren negentig gerealiseerd op initiatief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. In het bos worden de Nederlandse verzetsstrijders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd. In het bos worden de Nederlandse verzetsstrijders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd.
In het bos zijn oorspronkelijk 2.142 bomen opgenomen die samen een levend monument vormen. Tijdens een storm in 2011 zijn veel bomen omgewaaid.