Wegen Schiphol-Amsterdam-Almere mogen uitgebreid worden

11 januari 2012 06:00

ALMERE - Rijkswaterstaat mag beginnen met de uitbreiding van het wegennet Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit project is één van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar in Nederland.


Met dit tracébesluit mag er ongeveer 63 kilometer snelweg aangepast worden. Op een aantal trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting. De minister wil hiermee de toenemende verkeersproblemen in de noordelijke Randstad oplossen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio verbeteren.
Rijkswaterstaat start begin 2012 met de voorbereidingen van de werkzaamheden op de A10-Oost en het gedeelte van de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. Volgens de planning van de minister moeten alle werkzaamheden in 2020 zijn afgerond. De totale investeringskosten bedragen 4,4 miljard euro.

Bezwaren

In totaal hadden 41 particulieren, bedrijven en organisaties de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen.
Tegenstanders van het project vinden alle infrastructurele maatregelen niet noodzakelijk omdat de prognoses over de toename van het aantal inwoners en de groei van Almere in de loop der tijd zijn gewijzigd.
Ook vrezen zij dat de luchtkwaliteit door de weguitbreiding zal verslechteren. De bezwaarmakers vinden verder dat de minister te weinig maatregelen treft om geluidsoverlast tegen te gaan. Bovendien zouden de berekeningen in het geluidsrapport niet kloppen. De bezwaarmakers wijzen verder nog op de nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en voor vijf beschermde natuurgebieden in de buurt van de corridor.
De Raad van State heeft in een uitspraak van 4 januari alle bezwaren tegen het tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.