Wegwerkzaamheden tussen knooppunt Almere Stad en Almere

23 november 2011 06:00

ALMERE – Rijkswaterstaat voert de komende twee weekenden tot 3 december in beide richtingen wegwerkzaamheden uit aan de A27 tussen aansluiting 36 Almere Stad en Almere. Bij de wegwerkzaamheden worden asfaltreparaties uitgevoerd. Dat betekent dat het verkeer op de A27 tijdelijk te maken kan krijgen met een beperking van het aantal rijstroken.


De werkzaamheden aan de A27 tussen Almere Stad en Almere zijn nodig omdat op verschillende plaatsen scheuren in het wegdek zijn ontstaan. De werkzaamheden vinden in de weekenden plaats vanaf vrijdagavond tot zaterdagnacht. Rijkswaterstaat probeert de hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden zal steeds een rijstrook voor het verkeer beschikbaar blijven.
Rondom deze werkzaamheden worden ook voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van verlichting.
De wegwerkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Automobilisten wordt gevraagd om de informatie langs en boven de snelweg in de gaten te houden.