Weinig bekend over ouderenmishandeling

24 juni 2010 10:06

STAD CENTRUM - Wethouder Ineke Smidt ontving vorige week van de heer Anne van Muijen van het Adviesorgaan Senioren Gemeente Almere een informatiepakket over ouderenmishandeling/ontspoorde zorg.


Landelijk onderzoek wijst uit dat één op de twintig ouderen herhaaldelijk wordt mishandeld. Dat zou betekenen dat in Flevoland ruim 1700 mensen ouder dan 64 jaar slachtoffer van mishandeling zijn. In Flevoland is nog maar weinig bekend over ouderenmishandeling.
Recent onderzoek van de GGD Flevoland wijst uit dat de helft van de Flevolandse professionals ouderenmishandeling signaleert, maar het wordt niet of nauwelijks gemeld en geregistreerd. Veel zorgverleners weten niet waar zij de melding moeten doen.
CMO (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling) Flevoland heeft een plan van aanpak geschreven die de wethouder in ontvangst nam.