Werkzaamheden Muntmeesterhof vertraagd

17 juni 2010 12:43

STAD CENTRUM - De werkzaamheden aan de Muntmeesterhof hebben vertraging opgelopen. De eerste fase is nu pas op vrijdag 25 juni klaar.


Eind april werd een begin gemaakt met de eerste fase, waarbij kabels en leidingen werden verlegd en ook de riolering onder handen werd genomen. Daarna zou de aannemer volgens de eerdere planning maandag 14 juni starten met fase 2: de bouwwerkzaamheden. Nu fase 1 twee weken vertraagd is blijft de Muntmeesterhof tot vrijdag 25 juni voor doorrijdend verkeer en bevoorrading gestremd.
Vervolgens start aannemer Midreth op maandag 28 juni met fase 2: met het inrichten van een werkterrein in de Muntmeesterhof en het uitbouwen van de winkels aan de Korte Promenade richting de Muntmeesterhof en het aanpassen van woon- en garage-gevel. Ook gedurende deze bouwfase is de Muntmeesterhof gestremd voor doorrijdend verkeer. De bevoorrading voor de winkels/ondernemingen aan de Grote Markt kan tijdens deze fase echter wel in de Muntmeesterhof plaatsvinden, namelijk op de taxistandplaatsen achter het casino. De werkzaamheden zijn medio het eerste kwartaal van 2011 gereed.