Wijkschouw Palingweg, Kreeftstraat en Kabeljauwstraat

21 september 2011 05:00

WATERWIJK – Het schouwteam van Stichting Bewoners Platform Waterwijk houdt dinsdag 27 september van 13.00 uur tot 16.00 uur een wijkschouw op de Palingweg, Kreeftstraat en Kabeljauwstraat. Er zijn ook een of meerdere medewerkers van de gemeente bij.


Een wijkschouw houdt in dat er gekeken wordt naar de bestrating, begroeiing, zwerfvuil, veiligheid en verpaupering. Kortom de leefbaarheid in de wijk. Het is de bedoeling dat bewoners gezamenlijk notities maken van gebreken of wensen van bewoners en deze later met de wijkregisseur, de wijkagent of een welzijnsmedewerker van stichting De Schoor bespreken en zoeken naar oplossingen.
Het verzamelpunt is: hoek Palingweg-busbaan. Meer info: www.platformwaterwijk.nl.