Wijkschouw Waterwijk voor herhaling vatbaar

05 oktober 2011 05:00

WATERWIJK – Het schouwteam van Stichting Bewoners Platform Waterwijk hield dinsdag 27 september een wijkschouw op de Palingweg, Kreeftstraat en Kabeljauwstraat.


Bij een wijkschouw wordt er gekeken naar de bestrating, begroeiing, zwerfvuil, veiligheid en verpaupering van een deel van een wijk. Ook wordt er wordt gekeken naar de leefbaarheid in de wijk. Deze wijkschouw was een initiatief van het nieuw leven ingeblazen bewonersplatform Waterwijk. Voorzitter Wollie van Beeten: “We hebben al vaker wijkschouwen gehad, maar al een tijd niet. Nu we net het groot onderhoud hebben gehad, was het er weert tijd voor.” Vijf leden van het platform, de wijkregisseur van Almere Stad-Oost en nog wat bewoners hebben de wijk ‘geschouwd’.
“Het is goed verlopen, en zeker voor herhaling vatbaar”, aldus voorzitter Van Beeten. “We willen dit wel zes of zeven keer per jaar doen. Want je komt altijd wel dingen tegen, zoals plekken die vergeten zijn bij het onderhoud. Bij de Kabeljauw en Fintstraat lagen bijvoorbeeld nog rubberen tegels, terwijl en kunstgras zou komen. Dat hebben we gemeld en daar gaat de gemeente mee aan de slag.”
Bewoners met suggesties voor een volgende wijkschouw kunnen mailen naar schouwteam@platformwaterwijk.nl.