Wijziging Almeers subsidiestelsel cultuur

08 april 2020 00:00

ALMERE – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de wijziging van het subsidiestelsel voor cultuur. De nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 maken meerjarige subsidieverlening aan culturele instellingen mogelijk. Daarnaast wordt het Cultuurfonds Almere opgenomen in de culturele basisinfrastructuur.

Vanaf nu wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele subsidie via Cultuurfonds Almere en jaarlijkse en meerjarige subsidie via de gemeente. Met deze nieuwe verdeling hoopt de gemeente meer duidelijkheid te geven aan alle makers uit de stad. De herziening van het subsidiestelsel cultuur was een van de ambities uit het Cultuurplan Almere 2019-2024, dat vorig jaar is vastgesteld.

Regels 2021-2024

De Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 maken jaarlijkse en meerjarige subsidieafspraken mogelijk. "Hierdoor krijgen de cultuurpartners meer financiële zekerheid, zijn zij beter in staat langetermijnplannen te ontwikkelen en fondsen te werven", aldus de gemeente Almere. "De culturele partners in de basisinfrastructuur vormen met elkaar het fundament van het culturele landschap van Almere. Samen voegen zij artistieke, maatschappelijke en economische waarde toe aan de stad."

Deadline aanvragen subsidie

De nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 gelden met ingang van 2021, zodat de Almeerse subsidieperiode gelijkloopt met die van het Rijk en de rijksfondsen. De eerstkomende deadline voor het aanvragen van één-, twee- of vierjarige subsidie bij de gemeente Almere is 30 juni 2020. De Nadere regels en de toelichting hierop zijn gepubliceerd op almere.nl/subsidies.

Cultuurfonds Almere

Het Cultuurfonds Almere ondersteunt professionele en amateur cultuurmakers door expertise en toegang tot netwerken aan te bieden. Vanaf mei 2020 kunnen alle financieringsaanvragen voor incidentele en projectmatige initiatieven worden ingediend bij het stimuleringsfonds.

Wanneer zo'n initiatief zich ontwikkelt tot een waardevolle toevoeging aan de Almeerse culturele basisinfrastructuur, verwijst het fonds het door naar de gemeente, zodat de organisatie vervolgens een aanvraag kan doen in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024.

Amateurkunst en popstimulering

Het publiceren van fe nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 heeft tot gevolg dat de Nadere regels projectsubsidie amateurkunsten 2011 en de Nadere regels subsidie popstimulering 2011 worden ingetrokken. Een aantal amateurkunstinitiatieven en festivals komt vanaf 2021 in aanmerking voor jaarlijkse of meerjarige subsidie. Andere kunnen met ingang van 1 mei 2020 voor incidentele en nieuwe activiteiten terecht bij Cultuurfonds Almere.

Uitleg en spreekuur

Het nieuwe subsidiestelsel en de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente staan uitgelegd op almere.nl/subsidie. Ook is er met ingang van 15 april twee keer per week een wekelijks telefonisch spreekuur: op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur via 06-29522075 en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via 06-11704639. Aanvragen bij het Cultuurfonds Almere lopen via cultuurfondsalmere.nl.

De herziening van het subsidiestelsel cultuur was een van de ambities uit het Cultuurplan Almere 2019-2024. (Foto: Almere DEZE WEEK)