Wijzigingen in AWBZ baart FNV grote zorgen"Verboden toegang voor zieken?"

15 april 2009 07:00

ALMERE - "Misschien kunnen we bij het Servicepunt Z - waar Almeerders een beroep kunnen doen op zorg - binnenkort een nieuw bordje ophangen met de tekst: 'toegang gewijzigd of verboden'?", zegt Ruud Wouters van FNV Lokaal Almere. "Wij maken ons grote zorgen over het lot van bijvoorbeeld hulpbehoevende ouderen." Daarom is er vrijdagmiddag 17 april in De Lichtboog een informatie- en discussiebijeenkomst over de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


"Per 1 januari van dit jaar is de wetswijziging in de AWBZ ingegaan", zegt Wouters. "Omdat dit jaar een overgangsjaar is en de uitvoering nog niet echt op gang is gekomen, zijn de gevolgen nog niet direct zichtbaar." Toch vreest FNV Lokaal Almere dat er Almeerders met zorgbehoefte al 'slachtoffer zijn zonder dat ze dit zelf weten'. Wouters licht toe: "De nieuwe herindicatieronde die plaatsvindt na de wetswijziging in de AWBZ zorgt er voor dat mensen minder zorg krijgen. Het betekent sowieso minder geld, minder zorg."

Zorgmijders

Wouters steekt niet onder stoelen of banken dat hij niet blij is met de wetswijziging. "Het raakt de zwakste groepen in de samenleving." Wouters zegt aangeslagen: "Denk eens aan hulpbehoevende die de 3,65 euro per uur niet kan missen, raakt nog verder geïsoleerd en zelfs verwaarloosd. Zorgmijders krijg je ook; die proberen het zelf op te lossen met hulp van buren." Gekscherend zegt hij: "Misschien kunnen we bij het Servicepunt Z - waar Almeerders een beroep kunnen doen op zorg - binnenkort een nieuw bordje ophangen met de tekst: 'toegang gewijzigd' of zelfs 'toegang verboden'?"
FNV Lokaal Almere vraagt zich af of op gemeentelijk niveau hiervoor een oplossing komt en organiseert daarom een informatie- en discussiebijeenkomst op vrijdagmiddag 17 april in De Lichtboog aan de Klokkeluiderstraat 10 in Almere Stad. "Die is voor iedereen toegankelijk!"
Gasten van die middag zijn wethouder Johanna Haanstra, Joyce Ruben van Zorgbelang-Flevoland en Eric Maas, bestuurder zorg van ABVAKABO. Het begint om 13.30 uur.